Høringssvar fra Anne Marit Hagen

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven!

NEI til fortsatt segregering av mennesker og

JA til at menneskerettighetene overholdes!!!