Høringssvar fra Johnny Garstad

Dato: 21.03.2022

Jeg er sterk motstander av dette forslaget. Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter.