Høringssvar fra Anne

Dato: 21.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle «omikron» for en «allmennfarlig sykdom».

FHI sammenligner det med influensa og det har aldri vært og kommer aldri til å være en "allmennfarlig sykdom"

Likevel prøver regjeringa å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Dette er ikke greit!