Høringssvar fra Elise Ristesund

Dato: 20.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse og utviding av smittevernloven og JA til frihet og grunnleggende menneskerettigheter.