Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 226538

Dato: 13.03.2022

Jeg ønsker ingen forlengelse av dette vanviddet og dette diktaturet over mitt liv.