Høringssvar fra Gunhild Nørsterud

Dato: 21.03.2022

Dere har svikter befolkningen de to siste åra.

Om dette blir iverksatt, må det oppfattes som det alvorligste brudd på vår grunnlov knyttet til naturrett og brudd på menneskerettighetskonvensjoner siden 2.verdenskrig.

Høringsresultaret handler om uforholdsmessig statlig maktbruk overfor borgerne.
forslaget bør avvises på grunnlag av rettsprinsippene i et demokratisk samfunn.