Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 535638

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til videreføring av unntakshjemlene for håndtering av koronaepidemien.

Høringsfrist på under 3 uker står ikke i forhold til alvorlighetsgraden av dette, særlig ikke på et tidspunkt der alles øyne er rettet på krigen og dermed kanskje ikke får dette med seg. Etter hvor mange år mister midlertidig sin betydning. Disse ulovlighetene er ikke medisink berettiget eller begrunnet. All hemmlighold indikterer korrupsjon. Når man gir noen makt til å gjøre som de vil, og bryte de lover de vil gjennom unntakstilstand, så vil aldri unntakstilstand ta slutt. Dere bryter norsk grunnlov og menneskerettigheter for ordene smittevern og helsetiltak. Nå må dere heller finne en måte å ivareta alle de vaksineskadde på som fyller opp sykehusavdelingene. Jeg trodde det var derfor dere ville vaksinere, for å slippe å ha de innlagt. Og hvorfor skal vi da opprettholde trusselen om et pass, hva skal det passe nå ha med helse å gjøre? Hva bidrar passet med når de vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte og har de siste månedene vært i flertall.Vi skjønner at det ligger en større politisk agenda bak dette

Stiller meg bak meningene til følgende :
1.

https://ksu.no/artikler/leserinnlegg/112716-nei-til-forlengelse-av-unntakshjemlene-for-handtering-av-koronapandemien?fbclid=IwAR0yOh9w9mGj7EdksD8EsoTgmT3mFyDhJ6OcCbZBhQgE7y-6McWTsCwhbuQ

Dr Med Torkel Snellingen
2. https://hemali.no/siste/dr-snellingen-om-regjerningens-horingsnotat-vi-risikerer-mer-angrep-pa-frihet-og-ferdsel/?fbclid=IwAR2MFQVEYTdKU_HhNjywSEyF2eyhBF0IY7GNlKZyqtgkm4TC8rQbs1gOptE
3. https://www.nytid.no/hvilken-retning-gar-fn-med-verdens-rikeste-multinasjonale-selskaper-som-partnere/?fbclid=IwAR0wgMKs_O6TQ1RuSV7gOacvFy-1QSPapsDHdjefUAcd1_0On4WbvkInW4Y

Boka gir inntrykk av en veldig dyster framtid, og det er på tide å stoppe opp å se på hvilken retning vi ønsker samfunnet og er Norge tjent med denne triste framstillinga til WEF?