Høringssvar fra Live Hegelstad

Dato: 20.03.2022

Høringsforslag er er brudd på norsk grunnlov i at det er et forsøk på å frata mennesker vår rett til å selvråderett over egen kropp og et eget. Høringsforslaget er et stygt angrep på grunnloven og også Nurembergkoden.

Aldri i mitt liv hadde jeg trodd det var mulig for en norsk regjering å foreslå å ta friheten fra mennesker og sende dem i det som kun kan beskrives som interneringsleirer. Det er til skam for alle som støtter et et slikt forslag. Og dette er andre gangen i løpet av en måned at regjeringen prøver på nøyaktig det samme.

Menneskers frihet og rett til å bestemme over eget liv og egen kropp er gitt av Gud. Intet menneske har rett til å ta fra mennesker det Gud har gitt. Når det skjer så kalles det tyranni og dikatatur. Grunnloven tillater ikke dette.

Jeg forventer at høringsforslaget blir avvist i sin helhet, og at lignende høringsforslag aldri noensinne blir sendt ut igjen.