Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 301745

Dato: 18.03.2022

Avskaff lovene om koronatiltak og restriksjoner, så slipper vi at de muterer.