Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 132717

Dato: 08.03.2022

Dette forslaget framstår som lovstridig; fordi det ikke finnes noen pandemi i Norge i dag, og det derfor er feil å betrakte den såkalte Omikron-varianten av Covid-19 for en «allmennfarlig sjukdom». Selv om eventuelle nye virus eller varianter skulle spre seg i fremtid, må forslaget trekkes fra videre behandling nå, fordi det mangler hjemmel og praktisk behov i dagens situasjon. Maktmidler bør skaleres etter behov, og jeg kan ikke se at maktmidlene som forslås videreført står i forhold til behov, eller eventuell nytte.