Høringssvar fra Børre Molund Rønqvist

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nürnberg Koden og Helsinkideklarasjonen