Høringssvar fra Henning Hasager Mandrup

Dato: 21.03.2022

Jeg stiller meg fullt og helt bak advokat John Christian Elden sin høringsuttalelse på vegne av Stop Lockdown (vedlagt) og vil med dette si et kraftig nei til forlengelse av disse uholdbare forskriftshjemlene med den alvorlige krenkelse av våre menneskerettigheter det medfører.
Jeg mener også at enhver politiker som velger å stemme for forslaget bør forberede seg på fremtidige personlige anmeldelser for brudd på menneskerettighetene.
Det er nok maktmisbruk nå i dekke av et "livsfarlig" virus som er vesentlig mindre dødelig en den gjennomsnittlige årlige influensaen.

Vedlegg