Høringssvar fra Eivind Tandberg-Beltran

Dato: 11.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.