Høringssvar fra Norunn Sælensminde

Dato: 21.03.2022

Det er ikke fundamentert på troverdig medisinsk grunnlag, heller et politisk fundamentert forslag og har ingen rett til å begrense folkets frihet.