Høringssvar fra Jonn Erik Ellingsen

Dato: 20.03.2022

Den sydafrikanske legen Angelique Coetzee, som først oppdaget omicron-varianten sier at hun ble presset av europeiske myndigheter til ikke å avsløre at det var en mild variant som ikke krevde sykehusinnleggelser. «Jeg fikk beskjed om ikke å si offentlig at det var en mild sykdom. Jeg er blitt bedt om tvert imot si at det er en alvorlig sykdom. Det har jeg avslått,» sa Angelique Coetzee til tyske Welt.

Når vi i tillegg vet at Kary Mullis, oppfinneren av PCR testen sa at du kan finne hva som helst i hvem som helst, testen sier ikke om du er syk eller frisk, kan man lure på bakgrunnen for nedstengningene. Når begrunnelsen for å stenge ned et samfunn ikke er vitenskapelig dokumentert, beveger samfunnet seg i feil retning. Når det foreslås en forlengelse av smittevernloven når bakgrunnen er som skissert, er vi på vei mot det totalitære og det kan ikke aksepteres om vi skal kunne kalle oss et demokrati. Forslaget bestrides på det sterkeste.