Høringssvar fra Folkebevegelsen for Norges Grunnlov

Dato: 21.03.2022

De frihetsberøvelsene / påleggene / "en for laget og samfunnet" vi har opplevd siden mars 2020 er brudd på våre borger- og menneskerettigheter jfr. Norges Grunnlov og Konstitusjon. Innbyggerne ved velgerne har ikke blitt spurt og vi har ikke mottatt sann, fyllestgjørende informasjon forut for nevnte pålegg / frihetsberøvelser.

Det burde ha vært nok å påpeke våre Grunnlovsfestede rettigheter i Grunnlovens §§ 1, 2, 49, 92 mv. Vil også påpeke teksten i starten av Grunnloven samt teksten på stortinget.no sine hjemmesider med overskrift Om Grunnloven.

Hjemmel for at Lov om vern mot smittsomme sykdommer / "Smittevernloven", strider mot Norges Grunnlov sin tekst i flere paragrafer og derved er ikke denne loven gyldig jfr. Grunnloven og nevnte tekst / hjemmeside på stortinget.no

Vi krever derfor at samtlige frihetsberøvelser jfr. Unntaksloven / "Smittevernloven", straks blir hevet / annulert og blir gjenstand for en åpen diskusjon før noen andre vedtak gjøres. "Med lov skal landet bygges, med ulov ødes!" Dette er ord som står på veggen i noen norske rettssaler. Med HVILKEN LOV? Kun en: Norges Grunnlov er landets høyeste rettskilde, dersom andre lover er i strid med den, må de vike!" Derved MÅ "Smittevernloven" vike for Grunnloven.

Hvilke skader disse to årene med Unntakstilstand har medført på innbyggernes helse og psyke, herunder også økonomisk, vet vi enda lite om. De ansvarlige må vurderes som mistenkte for de skader de har forvoldt på Norges innbyggere, med Grunnloven som rettskilde! For mer informasjon, se;
a: https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/139808/sannheter-eller-tror-du-kun-paastander.html

b: https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/128645/konspirasjoner-har-vi-hatt-i-mange-aar-men-hvor-er-beviset-for-saken.html

c: https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/138992/diverse-lovverk-i-norge.html