Høringssvar fra Frank haldorsen

Dato: 09.03.2022

Nei til forlengelse av smittevernloven