Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 160923

Dato: 10.03.2022

Dette er et overgrep mot befolkningen som ikke hører hjemme i et demokrati. Norge er flinke til å kritisere andre lands brudd på menneskerettigheter og demokrati, men er feige og kyniske mot sitt eget folk. Skam dere!