Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 461544

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.