Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279930

Dato: 16.03.2022

Vil med dette protestere på det sterkeste mot forlenging av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien. Det er fullstendig meiningslaust. Tenk over at hadde ikkje pandemilova vorte forandra i 2009, så hadde ikkje dette vore pandemi. Og så lenge både vaksinerte og uvaksinerte smittar kvarandre og kan få dette fleire gonger, er det heilt bak mål. Så slutt No, folk vert så redde for å dø at vi ikkje torer å leve. Og kor mange har dødd som følgje av restriksjonene dykkar?