Høringssvar fra Hege. westerlund

Dato: 18.03.2022

Innføring av koronapass er brudd på menneskerettighetene og Norges lover. Norges lover må være gjeldene lovverk. Norges lover må gjelde over smittevern loven. Slutt å prøve å innføre segregeringspass!