Høringssvar fra Audny Løvik

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber at forslag om forlengelse av midlertidig forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberdskaps loven for håndtering av koronapandemien forkastet