Høringssvar fra Anders B

Dato: 20.03.2022

Jeg samtykker ikke i dette forslaget som "gir hjemmel for forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene."

I høringsbrevet: "De midlertidige bestemmelsene ...foreslås i dette høringsnotatet forlenget til 1. juli 2023."
De midlertidige bestemmelsene som høringsforlaget fremmer må kjennes ygyldige, annulleres og aldri forsøkes gjeninført.

Jeg samtykker ikke i resonnementer i høringen som at det "kan det komme nye virusvarianter som vaksinene virker dårligere mot... Da er det viktig å kunne sette inn tiltak raskt hvis situasjonen endrer seg."
Det er tiltakene som får folk til å miste innteksgrunnlag og havne i fattigdom, ikke et virus. Ekstraordinære styringsmidler som innskrenker friheter til mennesker som bor i landet må ikke forlenges og det må aldri mer innvilges.

Å gjeninnføre slike frihetsinnskrenkende (f.eks. bevegegelsesfrihetsinnskrenkende) tiltak som i høringens "Etatene vurderer at det av beredskapshensyn er hensiktsmessig å bevare muligheten for å gjeninnføre slike tiltak også etter juli 2022, dersom det er nødvendig og forholdsmessig." er uhensiktsmessige, og det kan hverken bli nødvendig eller forholdsvismessig for folk.

Diskriminere på grunnlag av medisinsk status må ikke forekomme. Myndigheter må frakjennes enhver mulighet til å kunne innføre eller gjeninnføre slike (bl.a. helse-)skadelige tiltak som isolering og karantene. Hvilke medikamenter man har tatt eller tar er personlig helseinformasjon (PHI), høyst privat, høyst beskyttet av GDPR, og er uansett alltid bare en helt privat sak mellom pasient og lege.

Jeg anser det som en alvorlig trussel mot helse og frihet for mennesker om myndigheter skal ha mulighet "å kunne innføre isolasjonsplikt og smittekarantene".

Karantenehotellordningen minner om fangeleir fra 2. verdenskrig, fulle av mydighetsdefinerte kategorier mennesker.

Dagens skadelige injeksjoner eller innsprøytninger som kalles "vaksiner" hemmeligholder ingrediensene. Det kan jo ikke finnes noe "informert samtykke" når man ikke vet hva som er i disse injeksjonene.
Enhver tvungen medisinsk prosess, inkludert testing, må aldri godtas.
Myndighetene skal tjene folket.

Myndigheter må aldri isolere eller karantenesette noen, hverken ut fra noe til enhver tid minste antall godkjente sprøyter som må være mottatt, eller eller noe gitt antall dager siden sist sprøye var mottatt (injisert). Det er medisinsk tyranni og i mot enhver etikk.

Vi ser den store trusselen i at en globalistisk, teknokratisk superelite fortsetter å ville undertrykke og styre, med all tenkelige eksisterende og ny teknologi, nærmest hele verdens befolkning. Avvis alle totaltære måter. Stå ærlig i din egen samvittighet. Våg å si nei til medisinske eksperimenter du ikke vil delta i, og til urimeligheter og frihetsinnskrenkninger.

Vi står sammen i gjensidig støtte, respekt, og kjærlighet! Ingen må diskrimineres på grunnlag av medikamenter man har fått eller tatt av det ene eller annet slag. Fortsett å skinn lyset ærlig, kjærlig, samvittighetsfullt, åpent og senssurfritt på alle de aller mørkeste hemmelighetene!