Høringssvar fra Kjell Stavnes

Dato: 05.03.2022

  1. Nei, jeg er i mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien