Høringssvar fra Målfrid Solheim

Dato: 21.03.2022

Eg er absolutt i mot forlenging av midlertidig smittevernslov!!! Dette er i mot demokratiske regler og grunnleggjande menneskerettar. Nedstengning må aldri skje igjen! Koronasertifikat må aldri bli innført. Ingen regjering som vil folket det beste vil nokon gong innføra noko slikt, som går fullstendig imot Nurnbergkodeksen!!!