Høringssvar fra Gitte Flaskerud

Dato: 05.03.2022

Jeg samtykker ikke.