Høringssvar fra Haldis Kilen

Dato: 05.03.2022

NEI til tvangsvaksinering, tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn , smittevern framfor menneskerettigheter, vaksinepass i utelivet , og att uvaksinerte kan fratas løn og få sparken, for ALT dette bryt med grunnlova vår , menneskerettighetene og Nürnbergkodeksen !