Høringssvar fra Grete Smedstuen

Dato: 21.03.2022

Jeg stemmer MOT dette forslaget!