Høringssvar fra Morten Fjøss Augustinius

Dato: 21.03.2022

Nei til forlengelse av smittevernloven.

Det eksisterer ingen medical emergency i Norge i sammenheng med forkjølelsen Omicron. Derfor er også en forlengelse av smittevernloven og snikinnføring av et segregerende, uvitenskapelig og ulogisk vaksinepass rett og slett grunnlovsstridig.

I Norge har vi AV SAMME GRUNN i dag en regjering som altså fremmer et grunnlovstridige forslag. Dette er uakseptabelt. Redaktørstyrte mediers unnlatelser hva gjelder å informere folket om forslaget til forlengelse av smittevernloven fremstår ulogisk og tillitsvekkende. Dette er også uakseptabelt.

Et klart og tydelig NEI, til forlengelsen av smittevernloven.

Vaksinepasset er et produkt av EU og det norske folk har stemt nei til EU to ganger. Derfor er innføring av vaksinepass, digital ID og et QR kode samfunn ikke bare et forslag som strider mot folkets mening, men altså også noe som strider imot grunnlovsfestede prinsipper.


Massevaksineringen med mrna vaksiner som dessuten ikke virker, men heller ødelegger det naturlige immunforsvaret til fra før friske mennesker er helseskadelig. Det finnes utallige vitenskapelige undersøkelser som nå underbygger nettop dette.

Akkumulerte data fra utdødde virusvarianter kan og skal ikke brukes for å lage policies for en forkjølelse. "One size fits all" strategien rundt vaksinering må stanses umiddelbart før uopprettelige skader på fra før friske menneskers immunsystem blir et samfunnsproblem.

Segregering har dessuten aldri vært noen løsning på noe som helst

MFA