Høringssvar fra Einar

Dato: 18.03.2022

Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler.

Dette er udemokratisk, og kan utnyttes langt utover det som er formålstjenlig, ref covid-19, som degenerte til totalitært hysteri og maktmisbruk