Høringssvar fra Espen

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette og for frihet og vern av menskeretigheter