Høringssvar fra Kari-Marie Høyvik Holmstrøm

Dato: 09.03.2022

Dette er jeg fullstendig i mot og forlanger forslaget forkastet umiddelbart.