Høringssvar fra John-Erik Aadland

Dato: 05.03.2022

Dette forslaget er opplagt lovstridig. Det finnes ingen pandemi i Norge i dag, og det er umulig å kalle "omikron" for en "allmenfarlig sykdom".

Likevel prøver regjeringen å gjøre unntakslovene fra 2020 mest mulig permanente. Å forlenge koronaregimet fral til 2023 med åpenbare muligheter til ytterligere forlengelse, er å gjøre Smittevernstaten permanent på bekostning av rettsstaten.

Det er patetisk og pinlig at vi har helsemyndigheter og politikere som opererer som nikkedukker for en maktelite som ønsker å vaksinere verdens befolkning som et ledd i innføring av et totalt kontrollsystem!

Eventuell lovendring vil være i tråd med EU sitt regleverk og i samsvar med WHO som lenge har arbeidet med en ny traktat der organisasjonen skal få vesentlig utvidede fullmakter til global styring av "pandemiforhindring, beredskap og tiltak".

WHO er som kjent ingen verdensorganisasjon. Det finnes ingen demokratisk kontroll eller mulighet til å stille dem til ansvar. Finansielt er de kontrollert av en håndfull imperialistiske land og noen få finanskapitalister - med Bill og Melinda Gates Fundation i første rekke!

I den såkalte pandemien vi angivelig har vært inne i de siste to årene, har de ultraskadelige tiltakene med lockdown, masketvang, sosial distansering, karantene av friske mennesker, politistatmetoder og koronapass, alle bygd på anbefalinger fra WHO!

Fra Regjeringens høringssnotat:

".....kan det komme nye virusvariantersom vaksinene VIRKER DÅRLIGERE MOT"!

Disse såkalte vaksinene ikke hjulpet nevneverdig mot smitte eller sykdom sålangt - tvert i mot har de tatt livet av hundretusener av mennesker og ødelagt livene til millioner av mennesker uten at dette og advarsler mot vaksinene fra leger og forskere blir tatt hensyn til!

Det foreligger altså ingen vitenskapelig dokumentasjon som gir grunnlag for innføring av hverken koronasertifikat eller ny smittevernlov slik Regjeringen foreslår!

Det er helt uforståelig, uakseptabelt og totalt uansvarlig av helsemyndigheter og politikere å basere et fremtidig helsesystem på livsfarlige, hastegodkjente "vaksiner" produsert av verdens mest korrupte og kriminelle selskaper!

Høringsfristen er satt til 21. Mars 2022, altså under 3 uker. Dette er også åpenbart lovstridig!