Høringssvar fra Ole Kristin Eriksen

Dato: 18.03.2022

Dette sertifikatet må aldr innføres!! Har dere glemt WW2 allerede, eller gir

dere blaffen?

Man måtte fremvise "Gesundheit Ausweis" på forlangende.

Hadde man ikke dette ble man arrestert. Er det slik dere vil ha det i Norge,

igjen? Slik det var under okkupasjonen av Nazistene? Har alle som kjempet

mot Fascisme og Nazisme dødd forgjeves?

Tenk dere vel og lenge om før dere innfører noe som de dere skal beskytte

vil hate dere for.

Har i grunnen dette "korona passet" noe med helse å gjøre?

Injeksjonene beskytter hverken mot smitte eller sykdom. Så hva er da

grunnen til at dere i det hele tatt vurderer det?