Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 575434

Dato: 21.03.2022

Dette er jeg imot. Individets nør ha rett til selvbestemmelse. Dette forslaget tar samfunnet i en totalotær retning og åpner opp for maktmisbruk. Dette er en skremmende utvikling av samfunnet.