Høringssvar fra Laila Jensen

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til dette høringsforslaget. Jeg er for frihet og vern av menneskerettighetene. Innføring av koronapass er virkelig ikke veien å gå.