Høringssvar fra Janne Bergo Hansen

Dato: 09.03.2022

Vi må ikke forlenge de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven og helseberedskapsloven!

Tiden har vist at tiltakene som ble innført ikke har hatt noen effekt på smittespredning, og forlengelse av tiltakene har ingen hensikt.

Det er god grunn til bekymring når smittevernstaten på denne måten vil avskaffe rettsstaten ved å sette store deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side.

Vi må ikke tillate snikinnføring av et kontrollsystem der Norge gradvis blir omformet fra et demokrati til et diktatur! Alles frihet opphører og vi er ikke lenger frie mennesker. Dette er ikke beredskap; Det er autoritære redskap!