Høringssvar fra Bente Helene Jacobsen

Dato: 10.03.2022

Jeg godtar ikke videre forlengelse av gjeldende tiltak. Se vedlegg for begrunnelse.

Vedlegg