Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 602725

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. Tiltakene er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter Nürnberg-kodeksen og Helsinki-deklarasjonen.
Tiltakene og er med på å skape et segregert samfunn der hatretorikk florerer, og hvor frykt for sykdom og tvangstiltak for å få distribuert en "vaksine" med særdeles omfattende potensielt negativt utfallsrom har fokus; ikke styrking av helse og et naturlig immunforsvar. Vi er i ferd med å få en traumatisert oppvoksende generasjon, med de følger det har for folkehelsa i lang framtid!
Jeg anerkjenner ikke regjeringens rett til å fortsette med å utøve makt ovenfor den norske befolkning på dette viset. Tiltakene har vist seg å være basert på falsifiseringer, tallmanipulering og massiv propaganda! Jeg og et hurtig voksende antall nordmenn og -kvinner sier NEI, en gang for alle!
De som foreslår slik lovgivning bør trekke forslaget i sin helhet, og sammen med utøvende myndighet tenke over hva det kan bety når tiltakene en gang vil bli evaluert under et kritisk lys, med forankring i pandemi-forskning, og konsekvenser for de involverte på personlig nivå.