Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 582245

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot dette og jeg er for frihet & vern av menneskerettigheter!