Høringssvar fra Erik Aavatsmark

Dato: 21.03.2022

Jeg vil på det sterkeste fraråde at midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forlenges.