Høringssvar fra Kristin Austheim

Dato: 21.03.2022

Jeg sier NEI til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien.

Bakgrunn for dette har jeg gitt i svar ved forrige runde med svarfrist 4.3.22.