Høringssvar fra Benedicte SV

Dato: 21.03.2022

Jeg er helt i mot nedstengning og karanteneplikt og alle tiltak som hjemles i smittevernloven. Vi må håndtere virus i fremtiden for det det er, vi har aldri tidligere snakket om isolasjon og nedstengning for sesonginfluensa ol. Coronaviruset er ikke farligere enn en sesonginfluensa. Regjeringen kan ikke sitte på slik makt og bestemmer når det er behov for å sette inn tiltak. De har vist at de går i mot FHI og fagpersoner! Vi er født som fritt menneske og alle disse bestemmelsene går på kompromi med grunnleggende menneskerettigheter.

Nå er det virkelig nok! Slike forslag og håndteringen av coronaen i Norge gjør at man mister helt tiltro til regjeringen, "de folkevalgte" og demokratiet. Norge, "verdens beste land", det storslåtte demokratiet, med sine fundamentale grunnprinsipper om fri vilje, skal innføre et koronapass! Vi må stoppe opp nå! Vi er ikke medlem av EU og vi MÅ ta egne valg! Det er forkastelig at regjeringen har sluttet å høre på folket og fagfolk som jurister, leger og forskere som tydelig og klart sier at koronapasset ikke har hjemmel eller er forholdsmessig. Velger Norge å innføre en lovendring som gir hjemmel til å nekte personer som ikke er vaksinert adgang til ulike goder, man skal ikke få jobbe eller gå på butikken. Dette hører ikke hjemme i Norge. Det snakkes om at mange land er korrupte, og at Norge er motsetningen. Dette stemmer ikke, Norge rotner og er mer korrupt enn Kina. Politikere som "meler sin egen kake", og er mer opptatt av å holde seg inne med nøkkelpersoner i EU, WHO osv.

Vi har grunnleggende menneskerettigheter, og de må ivaretas! Det samme tankegodset som ligger til grunn for innføring av et slikt segregeringspass er det samme som har diskriminert utallige minoriteter gjennom historien. I den forbindelse er det nødvendig å nevne Nünberg traktatene. Dette er intet nytt, men det ser ut til at vi aldri lærer. Her er det ikke bare retten til fri bevegelse som står på spill, men de fundamentale menneskerettighetene i et vestlig sosialdemokrati.

Med innføring av koronapass legges det opp til at regjeringen kan bestemme når det er behov for tvangsvaksinering av folket. Regjeringen har vist at de går mot fagfolk, FHI ol. og innfører påbud og nedstengning. Det viser seg jo at corona ikke er livstruende for de fleste, det utgjør ikke større risiko for dødsfall enn en vanlig sesonginfluensa. Vi kan ikke stole på en regjering som jukser med tall, ikke legger frem sannheten og ikke ønsker å benytte seg av behandling/medisiner som kan gjøre at man får et mye mindre alvorlig forløp av sykdom. Dette blir så tydelig når det er SÅ synlig at grupper på sosiale medier blir slettet, alle innlegg hvor man skriver corona eller vaksine blir merket med varsel. Leger som er kritiske risikerer å miste jobben. Det legges ikke opp til at man kan være kritisk, og hva kalles et slikt samfunn? Det er IKKE et demokrati! Vi er avhengig av ytringsfrihet, vi har ikke det i Norge. Regjering ønsker bare lydighet i folket, og det har de klart å oppnå i stor grad fordi nordmenn er lydige. Vi er vant til å kunne stole på det som kommer fra myndighetene. Det kan vi ikke lenger.

Tvangsvaksinering hadde vært et nødvendig valg dersom:

1. Det er vill-smitte av en meget dødelig sykdom som vil utgjøre en reell trussel mot menneskeheten.

2. Det finnes en vaksine som er dokumentert å fungere.

Coronavaksinen er bare hastegodkjent og den "nye" metoden for denne måten å lage vaksine på er utprøvd tidligere og vist seg ikke være god! Dette er ikke informasjon som har gått ut til folket. Samtidig er det påvist alvorlige bivirkninger med coronavaksinen knyttet til bl.a. hjertet. I Norge er vi vant med å få lov til å ta egne helsevalg. Det er farlig å blande den enkeltes helsevalg med tilgang til samfunnet.