Høringssvar fra Inger Marie Soleim

Dato: 18.03.2022

NEI til dette høringsnotatet.Vi har ingen pandemi med så lave dødstall,vi hadde flere døde av influ i 2017.Dette bryter med våre grunnlov og våre menneskerettigheter.