Høringssvar fra Hilde Marie Landsverk

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven da den strider i mot grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter