Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 134238

Dato: 08.03.2022

Vi er et demokrati! Medisinsk tvang, skal aldri tillates, eller brukes for å gi rett til menneskers frie bevegelse, utdannelse, arbeid, kulturliv eller omgjennege! Vi har mengder med juridisk og medisinsk evidens i denne pandemien, at det IKKE finnes noen etisk grunn til å diskriminere NOEN! Hva er grunnen til at regjeringen presser dette videre?!