Høringssvar fra Jens Mikal Aursand

Dato: 21.03.2022

Nei, dette skal ikke forlenges. Unødvendig med ytterligere forklaring.