Høringssvar fra Dag Rønning

Dato: 19.03.2022

Avvikle alle frihetsbegrensende tiltak. Det er uhørt å frata mennesker frihet og rettigheter på grunn av et virus som ikke er farlig lenger og ikke er en pandemi etter den egentlige/tidligere definisjonen.