Høringssvar fra Harald Vindenes

Dato: 21.03.2022

Jeg er imot innskrenkningen av individets rettigheter og selvbestemmelse. For frihet til å selv velge