Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 262649

Dato: 15.03.2022

Jeg er I full nekt av dette forslaget!